Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

niewiadomoocochodzi
4948 e633
Reposted fromretaliate retaliate viaskonfundowane skonfundowane

March 15 2017

niewiadomoocochodzi
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viaotella otella

March 09 2017

niewiadomoocochodzi
4997 d088
niewiadomoocochodzi
must. eat. cookie
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaotella otella
niewiadomoocochodzi
7410 d944
Reposted frommeem meem vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
niewiadomoocochodzi
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....

March 08 2017

niewiadomoocochodzi
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaotella otella

March 05 2017

niewiadomoocochodzi
8910 8c69 500
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viaotella otella

February 21 2017

niewiadomoocochodzi
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viachyba chyba
niewiadomoocochodzi
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaehh ehh
niewiadomoocochodzi
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaehh ehh

February 14 2017

niewiadomoocochodzi
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viadoubleespresso doubleespresso
niewiadomoocochodzi
niewiadomoocochodzi
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada
niewiadomoocochodzi
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 09 2015

niewiadomoocochodzi
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viatakatambasienka takatambasienka
niewiadomoocochodzi
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadusz dusz
niewiadomoocochodzi
9966 0747 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viadusz dusz
niewiadomoocochodzi
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viachyba chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl